Det grønne værelse på Ribe Kunstmuseum | By the Wadden Sea

里伯艺术博物馆

黄金盛世时期的油画珍藏